Adjunct - hoofdverpleegkundige (dienst Centrale sterilisatie)

Situering van de functie

De adjunct-hoofdverpleegkundige (M/V/X) is werkzaam binnen de dienst centrale sterilisatie.

Je rapporteert aan de hoofdverpleegkundige van de dienst Centrale sterilisatie.

Het doel van de functie is de hoofdverpleegkundige ondersteunen en het functioneren van de dienst verzekeren en de kwaliteit en de continuïteit van de zorgverlening te optimaliseren.

Takenpakket

Je neemt in nauwe samenwerking en afstemming met de hoofdverpleegkundige de toegewezen taken op binnen de verschillende bevoegdheden en verantwoordelijkheden (beleidsondersteunend, personeelsbeleid, supervisie van de verpleegkundig-paramedische en ondersteunende activiteiten evenals participatie aan dienstoverstijgende projecten). Bij afwezigheid van de hoofdverpleegkundige fungeer je als aanspreekpunt.

Aanwervingsvoorwaarden

- Je hebt een diploma van gegradueerde (uitgereikt voor 01.01.2010)of professionele bachelor in de verpleegkunde aangevuld met één van de volgende diploma’s:

  • Master ziekenhuiswetenschappen, ziekenhuisbeleid, verplegingswetenschappen of medisch sociale wetenschappen OF
  • Banaba zorgmanagement (kaderopleiding).

- Je hebt een postgraduaat CSA management OF je bent bereid dit te behalen binnen de 2 jaren na indiensttreding.

- Je hebt minimum 3 jaar ervaring als verpleegkundige A1 (bachelor).

Aanbod

  • Tewerkstellingspercentage: 100%
  • Weddeschaal volgens schaal BV4 + 6%: het bruto geïndexeerd maandloon bedraagt min. 3.105 EUR en max. 4.715 EUR bruto. Dit wordt aangevuld met vakantiegeld, een eindejaarspremie, maaltijdcheques (€4) en een groepsverzekering (3% van het totale brutoloon) met bijdrage werknemer en werkgever.
  • Je werkt voornamelijk vanuit locatie Maaseik (in het kader van de nakende integratie met ZMK).

Bijkomende informatie

Voor inhoudelijke informatie:

Voor informatie over de selectieprocedure:

De selectieprocedure omvat eerst een selectiegesprek. Bij een positief resultaat word je uitgenodigd om deel te nemen aan een assessment.

Wij waarborgen tijdens deze procedure de geldende COVID – veiligheidsvoorschriften voor de kandidaten.

Word ook een held van het ZOL

Solliciteren kan t.e.m. 31/07/2020 via www.heldenvanhetzol.be.

Enkel kandidaten met een toegevoegd diploma en CV, visum uitgereikt door de bevoegde overheid, zijn toegelaten in de procedure. Uitsluitend online sollicitaties worden in behandeling genomen.

 

 

 

 

 

 

Is deze job op jouw lijf geschreven?

Solliciteer dan hier