Diensthoofd aankoopdienst

Situering van de functie

Als diensthoofd aankoopdienst (M/V/X) rapporteer je aan de bedrijfskundig directeur.

Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en opvolging van het aankoopproces voor de goederen en diensten die door zijn medewerkers worden voorbereid conform de wettelijke bepalingen voor overheidsopdrachten.

Takenpakket

 • Je leidt en organiseert de aankoopdienst op vlak van personeelsbeleid. Zo sta je o.a. in voor het tijdig en regelmatig voeren van ontwikkelingsgesprekken en het creëren van een leeromgeving waarbij je medewerkers begeleidt en coacht naar opleidingsbehoeften.
 • Je superviseert alle activiteiten met betrekking tot de aankoopdienst in het bijzonder de correcte toepassing van de wet op de overheidsopdrachten en stuurt bij waar nodig.
 • Je bereidt voor, ontwikkelt, implementeert en volgt het beleidsplan op voor de aankoopdienst die je op basis van de strategische beleidsinformatie opstelt.
 • Je identificeert opportuniteiten en voert een aankoopbeleid met het oog op het realiseren van kostenbesparingen in de aankoop van niet-steriele en steriele medische hulpmiddelen en investeringsgoederen.
 • Je streeft naar een evenwicht in het budget en het optimaal aanwenden van de beschikbare middelen. Ook stel je de jaarlijkse investeringsbegroting op voor de aankoopdienst.
 • In overleg met de bedrijfskundig directeur stel je richtlijnen en procedures op binnen de specifieke wetgevende context en controleer je de toepassing ervan.
 • Je participeert actief aan dienstoverstijgende projecten: beleidsbepaling, de dienst vertegenwoordigen bij werkgroepen, afstemming met divisies en directies,…

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je beschikt over een masterdiploma.
 • Je kan minimum 4 jaar relevante ervaring voorleggen.
 • Je hebt grondige kennis van of verwerft deze op korte termijn: Wet op de overheidsopdrachten, verkoops- en onderhandelingstechnieken, aankoopprocessen, BTW reglementering, kostprijscalculatie en medische terminologie.
 • Ervaring in de medische sector is een plus.
 • Kennis van reglementering medische hulpmiddelen is een plus.

Aanbod

 • Tewerkstellingspercentage: 100%
 • Campus: Sint-Jan (Genk)
 • Weddeschaal volgens schaal A4a/b: het bruto geïndexeerd maandloon bedraagt min. 3.892 EUR en max. 5.934 EUR bruto. Dit wordt aangevuld met vakantiegeld, een eindejaarspremie, maaltijdcheques (€4) en een groepsverzekering (3% van het totale brutoloon) met bijdrage werknemer en werkgever.

Bijkomende informatie

Inhoudelijk over de functie:

Informatie over de selectieprocedure:

De selectieprocedure omvat een selectiegesprek. Indien weerhouden volgt er een extern assessment.

Wij waarborgen tijdens deze procedure de geldende COVID-veiligheidsvoorschriften.

Word ook een held van het ZOL

Solliciteren kan t.e.m. 14/12/2021 via www.heldenvanhetzol.be.

Enkel kandidaten met een toegevoegd diploma en CV zijn toegelaten in de procedure. Uitsluitend online sollicitaties worden in behandeling genomen.

Is deze job op jouw lijf geschreven?

Solliciteer dan hier