Therapeutisch coördinator psychiatrie

Situering van de functie

Als Therapeutisch coördinator psychiatrie (M/V/X) rapporteer je aan de paramedisch manager. Je bent werkzaam op de afdelingen psychiatrie (i.c. opnameafdeling, dagkliniek en Tepsi).

Je combineert een klinische opdracht en een beleidsontwikkelende opdracht. Je werkt 50% in deze rol, te combineren met bijkomend minimaal 25% in een andere klinische rol op (één van de) psychiatrische diensten van ZOL.

Het doel hierbij is het ontwikkelen, implementeren, operationaliseren, evalueren en bijsturen van de zorginhoudelijke visie en strategie van de psychiatrische afdelingen om de behandeling en opvolging van de patiënten optimaal en kwalitatief te laten verlopen.

Takenpakket

Je fungeert als referentiepunt voor medewerkers binnen de dienst voor het therapeutisch kader op de afdeling:

  • Je ontwikkelt een zorgvisie binnen de psychiatrische afdelingen, met inbegrip van stimuleren en ontwikkelen van innovatie aangaande de (in)directe patiëntenzorg steunend op een adequate dataverzameling.
  • Je bewaakt de belangen van de patiënten op de afdelingen.
  • Je ondersteunt het ontwikkelings- en vormingsbeleid binnen de afdelingen.

Aanwervingsvoorwaarden

Je hebt een masterdiploma in één van de volgende richtingen:

  • klinische psychologie
  • ergotherapie
  • kinesitherapie of lichamelijke opvoeding aangevuld met het getuigschrift in de psychomotorische training

Aanbod

  • Tewerkstellingspercentage: 50% + min. 25% in andere klinische functie
  • Campus: Sint-Jan
  • Weddeschaal volgens schaal A1a/1b/2a + 6%: het bruto geïndexeerd maandloon bedraagt min 3.170 EUR en max 5.252 EUR bruto. Dit wordt aangevuld met vakantiegeld, een eindejaarspremie, maaltijdcheques (€4) en een groepsverzekering (3% van het totale brutoloon); bijdrage werknemer en werkgever.

Bijkomende informatie

Inhoudelijk over de functie:

Informatie over de selectieprocedure:

De selectieprocedure omvat een persoonlijkheids- en capaciteitsonderzoek en een selectiegesprek.

Word ook een held van het ZOL

Solliciteren kan t.e.m. 20/06/2021 via www.heldenvanhetzol.be.

Enkel kandidaten met een toegevoegd diploma, visum en CV zijn toegelaten in de procedure. Uitsluitend online sollicitaties worden in behandeling genomen.

Is deze job op jouw lijf geschreven?

Solliciteer dan hier