Verpleegkundige medisch-technische diensten (dienst hartcatherisatie)

Situering van de functie

Je werk als verpleegkundige medisch-technische diensten (M/V/X) binnen de dienst hartcatherisatie ( in het bijzonder de electrofysiologie) onder divisie 2 (thorax – nefrologie – cardiologie). Je rapporteert aan de hoofdverpleegkundige. In het kader van de multidisciplinaire benadering werk je samen met diverse andere zorgverleners en paramedici zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Je voert medisch-technische onderzoeken en behandelingen uit zodat er snel en juist gediagnosticeerd en behandeld kan worden door de betrokken arts.

Takenpakket

Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en nazorg van medisch-technische onderzoeken en behandelingen. Je begeleidt en informeert de patiënten. Daarnaast zorg je voor een correcte administratie en draag je bij aan de kwaliteit en de continuïteit van de zorgverlening. Bijkomend zorg je voor de uitvoering van de dienstspecifieke taken:

  • Je assisteert bij hartcatheterisatieprocedures en electrofysiologie.
  • Je assisteert en volgt op bij implementatie van implanteerbare devices.
  • Je ondersteunt bij de opvang, installatie en ontwaking van patiënten.

Aanwervingsvoorwaarden

  • Je bent bachelor in de verpleegkunde.

Aanbod

  • Weddeschaal volgens schaal BV1/2/3: het bruto geïndexeerd maandloon bedraagt min. 2.582 EUR en max. 4.329 EUR bruto. Dit wordt aangevuld met vakantiegeld, een eindejaarspremie, maaltijdcheques (€4) en een groepsverzekering (3% van het totale brutoloon) met bijdrage werknemer en werkgever

Bijkomende informatie

Inhoudelijk over de functie:

Informatie over de selectieprocedure:

De procedure omvat eerst een selectiegesprek. Indien weerhouden, word je uitgenodigd voor het persoonlijkheids- en capaciteitsonderzoek. Wij waarborgen tijdens deze procedure de geldende COVID – veiligheidsvoorschriften voor de kandidaten.

Word ook een held van het ZOL

Solliciteren kan via www.heldenvanhetzol.be.

Enkel kandidaten met een toegevoegd diploma en CV zijn toegelaten in de procedure. Om aangesteld te kunnen worden als verpleegkundige dien je in bezit te zijn van een visum uitgereikt door de bevoegde overheid.
Wij nemen enkel online sollicitaties in behandeling.

Is deze job op jouw lijf geschreven?

Solliciteer dan hier